Spring TEIN

1671

S.TECH ขดเขียว
สปริงที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้คอนซปต์เพื่อปรับแต่งช่วงล่างเพื่อเพิ่มความสนุก
ในการขับขี่แบบสปอร์ต สปริงออกแบบเพื่อรองรับความนิ่มนวลสะดวกสบาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้น แน่นอนอยู่แล้วครับว่า รถที่มีการปรับค่า GC ที่ต่ำลง จะทำให้ช่วงล่างของรถดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
และดีกว่าการตัดสปริง หรือเป่าสปริงแน่นอน 100% เนื่องด้วยสปริงโหลดเป็นแบบ Progressive จึงให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่า และมีมาตรฐานชัดเจน
ซึ่งผ่านการผลิตจากครื่องจักร NC Coiling ขึ้นรูปทรงสปริงที่มีค่าความยืดหยุ่นสูงถึง 200 kgf/mm
พร้อมมีราคาไม่สูงมากจนเกินไป
H.TECH ขดทอง
สปริงที่เน้นความนุ่นนวลสบายเป็นหลัก ผลิตจากวัสดุ SAE9254 ซึ่งมีส่วนผสม
ของ VANADIUM และปรับแต่งค่าให้เหมาะสมรองรับรถรุ่นต่างๆ
นอกจากนั้นเจ้าสปริงรุ่นนี้ก็ยังโดดเด่นในแง่ของความทนทานอีกด้วย
จุดเด่นในแง่ของน้ำหนัก
ด้วยการใช้วัสดุ SEA9254 ซึ่งมีส่วนผสมของ Vanadium ที่มีค่าความยืดหยุ่นสูง
สูงกว่าถึง 200 kgf/mm ทำให้มีน้ำหนักที่เบาลง 10% หากเทียบกับของสปริงเดิม
และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมให้ดีมากยิ่งขึ้น และก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่า รถที่มีการปรับค่า GC ที่ต่ำลง
จะทำให้ช่วงล่างของรถดีขึ้นโดยอัตโนมัติ และขอย้ำอีกทีว่าดีกว่าการตัดสปริง หรือเป่าสปริงแน่นอน 100% เนื่องด้วยสปริงโหลด
เป็นแบบ Progressive และมีมาตรฐานชัดเจน
เลือกใช้ค่าสปริงที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ และการใช้งานรูปแบบสปอร์ต ให้เหมาะกับรถรุ่นต่างๆ